สอบปลายภาค 1/61 คณะสังคมศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา สอบระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์.ภาคนอกเวลาราชการ สอบระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 เริ่ม 08.30-16.00 น.

ตารางสอบ-1.61-คณะศาสนาและปรัชญา

ตารางสอบ-1.61-คณะสังคมศาสตร์

ตารางสอบ-1.61-คณะสังคมศาสตร์.ภาคนอกเวลาราชการ 

 

 

Templates by BIGtheme NET