ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางคุมห้องสอบ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 172
ตารางสอบภาคปกติ บรรพชิต และ คฤหัสถ์ ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๙ สอบวันที่ ๒๔,๒๖,๒๗,๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 480
ตารางสอบ ปลายภาค ๒/๒๕๕๙ ภาคพิเศษ วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 315
ตารางภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 378
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 460
กำหนดการซ้อมวิธีการรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 449
ประกาศรับสมัครทีมฟุตบอล รายการ : ชุมชนสัมพันธ์ "มมร.รอ คัพ" ครั้งที่ ๓ เขียนโดย Rames ฮิต: 394
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญกุศลวันอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ณ วัดบึงพระลานชัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 524
งานพระราชพิธี ทรงโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทินนาม " พระครูกิตติวราทร " รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย Rames ฮิต: 379
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ขยายเวลารับสมัคร) และ รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ (โควตา) เขียนโดย Rames ฮิต: 704
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.