Black Ribbon

 


ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.รอ. ที่สอบบรรจุราชการได้ เขียนโดย Rames ฮิต: 525
ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย Rames ฮิต: 321
คำสั่ง มมร ๑๐๗๑/๒๕๕๖ เรื่องการมอบหมายงาน เขียนโดย Rames ฮิต: 389
๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Super User ฮิต: 337
นายกสภามหาวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน วข.มวก.ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี เขียนโดย Rames ฮิต: 293
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหาร ชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัล เขียนโดย Rames ฮิต: 293
มมร เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 249
กำหนดการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ๒๕๕๙ เขียนโดย Rames ฮิต: 347
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุขทวี พรมดอนก่อ ด้วยความยินดียิ่ง เขียนโดย Rames ฮิต: 393
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Rames ฮิต: 312
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.