หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งฯ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 495
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 307
มอบหมายฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 271
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 276
โครงการเพิ่่มพูนความรู้ฯ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 135
โครงการการใช้ Microsoft wordฯ ออกแบบวารสาร-หน้าปกหนังสือ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 197
โครงการบริการวิชาการฯ การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 157
โครงการบริการวิชาการฯ การอ่านวรรณกรรมพระไตรปิฎก เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 190
แต่งตั้งมอบหมายฯ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 150
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 234
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.