Black Ribbon

หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งฯ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 384
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 241
มอบหมายฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 219
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 211
โครงการเพิ่่มพูนความรู้ฯ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 125
โครงการการใช้ Microsoft wordฯ ออกแบบวารสาร-หน้าปกหนังสือ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 184
โครงการบริการวิชาการฯ การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 147
โครงการบริการวิชาการฯ การอ่านวรรณกรรมพระไตรปิฎก เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 177
แต่งตั้งมอบหมายฯ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 137
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 217
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.