Black Ribbon

หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งฯ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 154
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 96
มอบหมายฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 94
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 88
โครงการเพิ่่มพูนความรู้ฯ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 52
โครงการการใช้ Microsoft wordฯ ออกแบบวารสาร-หน้าปกหนังสือ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 82
โครงการบริการวิชาการฯ การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 67
โครงการบริการวิชาการฯ การอ่านวรรณกรรมพระไตรปิฎก เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 104
แต่งตั้งมอบหมายฯ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 82
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 98
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.