Black Ribbon

หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คำสั่งฯ ประจำปี 2560 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 324
แต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานในโครงการฝึกอบรมกรรมฐานฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 208
มอบหมายฯ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 192
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 181
โครงการเพิ่่มพูนความรู้ฯ ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 108
โครงการการใช้ Microsoft wordฯ ออกแบบวารสาร-หน้าปกหนังสือ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 169
โครงการบริการวิชาการฯ การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 124
โครงการบริการวิชาการฯ การอ่านวรรณกรรมพระไตรปิฎก เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 156
แต่งตั้งมอบหมายฯ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 121
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 188
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.