Black Ribbon

หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการส่งเสริมพระปฏิโมกข์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 191
แต่งตั้งฯ โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 205
แต่งตั้งมอบหมายฯ ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 240
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 229
แต่งตั้งฯ วันสถาปนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 421
แต่งตั้งฯ พิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 339
แต่งตั้งฯ กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 338
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการกรรมฐานฯ ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 325
แต่งตั้งมอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 271
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 245
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.