หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการส่งเสริมพระปฏิโมกข์ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 200
แต่งตั้งฯ โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 213
แต่งตั้งมอบหมายฯ ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 248
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 238
แต่งตั้งฯ วันสถาปนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 429
แต่งตั้งฯ พิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพุทธวชิรญาณวิสุทธิ์” เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 348
แต่งตั้งฯ กิจกรรมวันวิสาขบูชา เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 346
แต่งตั้งมอบหมายฯ โครงการกรรมฐานฯ ประจำปี 2559 เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 335
แต่งตั้งมอบหมายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 278
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินฯ เขียนโดย MbuRecAdmin ฮิต: 255
Templates by BIGtheme NET

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.