alt

                                   วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระญาณวิเศษ เจ้าอาวาสวัดหลวงสุมังคลาราม

alt

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) และที่ปรึกษาและอุปภัมภ์ห้องเรียนศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นในราชทินนามที่ พระราชญาณโสภณ วิ.

alt

alt

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 10:21 น.)