alt

คณะเจ้าหน้าที่มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องเรียนศรีสะเกษ เดินทางไปกราบสักการะ

และขอพรหลวงปู่ห้วย (จรัส เขมจารี)เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

alt

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องเรียนศรีสะเกษ เดินทางไปกราบสักการะและขอพรหลวงปู่ห้วย (จรัส เขมจารี) เพื่อขอพรเนื่องในอกาสวันขึ้นปีใหม่ ที่วัดประชารังสรรค์  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 16:11 น.)